Home » txt

txt

Selected books & texts / Tekstai ir leidiniai (pasirinktinai)

Txt: Jekaterina Lavrinec, Vaikas kaip miesto kūrėjas // Statyba ir architektūra, 2017, nr 3, p.26-27

Txt Lavrinec J., Zaporozhets O. Shaping Spaces of Shared Experience: Creative Practices and Temporal Communities // Urban Public Space: Facing the Challenges of Mobility and Aestheticization (ed. O. Pachenkov). Frankfurt am Main: Peter Lang GmBH: Academic Research, 2013, p. 138-148

Interview: A look to the City is like a look into one’s self // Construction and Architecture, 2013, nr. 1, p. 26-30
Interviu: Žvilgsnis į miestą – žvilgsnis į save, “Statyba ir architektūra”, 2013, nr. 4, p. 5-9. [pdf]

Interviu su Jekaterina Lavrinec: Viešųjų erdvių potencialas, p. 46-48 // Statyba ir Architektūra, 2013, nr. 4 [pdf]
“atminties vietos neturi būti oficiozinės. Ir atmintis nebūtinai turi virsti granitu ar kokia nors kita šalta medžiaga. Atminties formos gali būti šiltos, judančios, skatinančios prie jų prisiliesti, raginančios miestiečius dalytis savo patirtimi, istorijomis. Svarstant atminties įamžinimo alternatyvas, patraukliai atrodo dinamiškos atminties formos.”

Book: “Vieno muziejaus istorija. I dalis / The History of the Museum. Part I”. Vilnius: Modernaus meno centras, 2012. Here is a direct link to pdf.

Txt: Initiating emotionally moving situations in public spaces // Limes: Cultural Regionalistics, 2011, Vol. 4 (1). p. 54-63
Keywords: emotional cityscape, bodily experience, situationism, flâneur, the situationists, urban art interventions, urban choreography, urban rituals.

Txt: Urbanistinė choreografija: kūnas, emocija ir ritualai // Santalka: Filosofija, Komunikacija 2011, t. 19, nr. 1, p. 62-73
Raktažodžai: kūniškas patyrimas, miesto choreografija, emocinis miesto reljefas, flâneur, situacionistai, meninės intervencijos, miesto ritualai.

Catalogue: Vilniaus istorijų knyga. Tariama X Baltijos trienalės antologija / A Storybook about Vilnius. The As If Anthology of the X Baltic Triennial. Vilnius: Šiuolaikinio meno centras / Contemporary Art Center, 2010
Documentation: J. Lavrinec, J. Narkūnas. Vilnius Street Blog. Web_0, p. 154-156

Book: Visual Anthropology: Urban Memory Cards/Mental Maps / Визуальная антропология: городские карты памяти. Москва: Вариант, ЦСПГИ, 2009 [in Russian]
Txt: J. Lavrinec, O. Zaporozhets. Choreography of Anxiety in Transitive Places: Representational Approach Revised / Е. Лавринец, О. Запорожец. Хореография беспокойства в транзитных местах: к вопросу о новом понимании визуальности. p. 45-67
Book: Visual Anthropology: New Visions of Social Reality / Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов: Научная книга, 2007 [in Russian]
Txt: J. Lavrinec, O. Zaporozhets. To be lost in order to see: experiences of photographic perception of the city / Е. Лавринец, О. Запорожец. Потеряться чтобы увидеть: опыты фотографического восприятия города. p. 61-78

Txt: Tranzitinės vietos: nerimo zonos ir tranzito aikštelės // Postscriptum 2009, nr 19

Book: P.S. Landscapes: Optics for Urban Studies / P.S. Города: оптики городских исследований. Вильнюс: ЕГУ, 2008
Txt: J. Lavrinec, O. Zaporozhets. The Dramaturgy of Urban Fear: Rhethorical Tactics and “Unattended Items”, p. 83-204 [in Russian]

Book Naked Vilnius: Un-tourist Guide. Vilnius: incity, 2007
Txt & Photos: Authors collective. Presentation of the guide [Lt, Eng]

3 komentarai(ų) | comments »

  • praeivis sako (said):

    O kur galima gauti Naked Vilnius?

  • Jorgen Blast sako (said):

    I wonder where I could get Naked Vilnius guide?

Palik komentarą! |Leave your response!

Būk korektiškas! Be pykčio :)

Susikurk savo Gravatarą.

\