Į pradžią » Studio

Co-Design Workshops: Urban Furniture for Sharing | Atviro kodo baldai: ko-dizaino dirbtuvės [1]

20 February 2015 3 komentarai(-ų)

Autorius: Laimikis.lt

ENG: Being involved into the development of underused public spaces, we treat urban furniture as a field of practices and possibilities, which are activated by the users of public spaces. We draw on our previous experience in creating and launching objects, designed for playful communication in public spaces, such as Street Blog (2oo9) or Street Komoda (2o12). By providing the users with the possibility to share messages, items, and to take part in playful scenarios, this urban furniture serves as a tool for building a space of shared experience.

LT: Mūsų ankstesni eksperimentai su dalinimuisi skirtais miesto baldais, tokiais kaip Gatvės Blogas or Gatvės Komoda, leidžia apibrėžti miesto baldus ne kaip objektus, o kaip lauką scenarijų, kuriuos realizuoja viešųjų erdvių naudotojai. Suteikdami miestiečiams galimybę dalintis žinutėmis, daiktais ir dalyvauti žaidimuose, o taip pat prisidėti prie jų kurimo ir patobulinimo, šie miesto baldai yra įrankis formuoti bendro patyrimo erdvę.

ENG: Now we move further with the research in civic / social design and the development of open source urban furniture solution by bringing together active representatives of the local neighbourhoods, experienced designers and other urban practitioners to develop an open toolkit of solutions for urban furniture (for community spaces in the neighbourhoods). For this purpose, together with local partners we launch a series of co-design workshops, focusing on the development of shared places and scenarios of cooperation in the neighbourhoods. The initiative is open, and we search for cooperation both with urban practitioners, especially designers, and active representatives of the neighbourhoods. Please contact the curator of the initiative: Jekaterina.Lavrinec[eta]gmail.com.

LT: Laimėto granto dėka turime galimybę išvystyti atviro kodo miesto baldų sprendimus, orientuotus į kaimynijas, suburdami aktyvius kaimynijų atstovus, dizainerius ir kitus miesto praktikus. Sprendimų testavimo metu turėsime galimybę išgryninti ir socialaus dizaino (civic design) principus. Tam tikslui kartu su vietiniais partneriais bus inicijuota serija dirbtuvių, skirtų atviro kodo baldams. Iniciatyva atvira, todėl visus besidominčius ir norinčius prisijungti, kviečiame rašyti čia, arba Jekaterina.Lavrinec[eta]gmail.com.

ENG: This Vilnius-based initiative is a part of a cluster of paralelly developed projects in Barcelona by radarq.net and in London by European Alternatives. This cooperation fosters knowledge and methods exchange in the field of social design, revitalisation of public spaces and neighbourhoods management.

LT: Ši iniciatyva yra dalis tinklo analogiškų projektų, skirtų socialiam dizainui, kaimynijų vystymui ir viešųjų erdvių gaivinimui, kuriuos vysto radarq.net (Barselona) bei European Alternatives (London). Šis klasteris leidžia apsikeisti metodais ir kartu generuoti patirtį vystant viešąsias erdves bei pasitikėjimo ryšius kaimynijose.

ENG: Join and follow the documentation of the initiative at:
fb Street Komoda: documentation of diy street furniture solutions, links to similar projects, calls for events, focused in civic design.
ECF Lab: Public Space Makers: this cooperative platform is run for collecting, developing and sharing the methods in activating public spaces and local networks in the neighbourhoods. It is run on the base of 3 projects, one of which is “Co-Design Workshops: Urban Furniture for Sharing” (run by Laimikis.lt / Lithuania), and the others are “Hack (y)our Borders” (European Alternatives / UK), and “Open Source Public Space Devices” (radarq.net / Spain) projects.
Pinterest: Urban Furniture Designed for Sharing | Atviro kodo miesto baldai: a brainstorm platform as part of preparation for design workshops.

LT: Iniciatyvų dokumentacija:
fb Street Komoda: DIY miesto baldų dokumentacija, nuorodos į socialiam dizainui skirtus projektus bei kvietimai dalyvauti socialiam dizainui skirtuose įvykiuose.
ECF Lab: Public Space Makers: trijų paraleliai vystomų projektų (“Atviro Kodo baldai: ko-dizaino dirbtuvės”, LT + “Hack (y)our borders”, UK + “Open source public space devices”, ES), kurių iniciatoriai dalinasi metodais ir įrankiais ir kartu akumuliuoja patirtį, platforma.
Pinterest: Atviro kodo miesto baldai: Ši idėjų lietaus platforma skirta išvystyti atviro kodo gatvės baldų sprendimui, orientuotam į kaimynijas, ir skatinančiam dalinimąsi (nuo pasidalinimo daiktais ir naujienomis iki dalinimosi bendra patirtimi). Tai yra miesto baldų dizaino dirbtuvių dalis.

3 komentarai(ų) | comments »

Palik komentarą! |Leave your response!

Būk korektiškas! Be pykčio :)

Susikurk savo Gravatarą.

\