Urbingo – urban game

URBINGO is an urban orientation game and alternative guide to the changing neighbourhoods. It consists of:
• illustrated map • visual cards with the neighbourhood’s elements • text cards with the historical facts and notes. This game was developed as a matrix for collecting and arranging neighbourhood stories and changing material culture, turning it into actively used archive. It is a tool for activating the interest for the rapidly changing neighbourhoods and their stories, and encouraging citizen participation in gathering the valuable empirical data on the material culture of the changing neighbourhood.

As many card games, Urbingo is an effective non-formal learning method. The 1st edition of Urbingo is dedicated to the wooden neighbourhood Šnipiškės (Vilnius), which faces a redevelopment pressure and lives through rapid changes. URBINGO game was created by: Laimikis.lt (Jekaterina Lavrinec + Julius Narkūnas) in cooperation with the designer Tomas Umbrasas. All rights reserved. Join the game and keep updated: URBINGO facebook.

Žaidimas-gidas URBINGO skirtas aktyviam miesto rajonų pažinimui, ieškant smagių vaizdų ir vertingos informacijos apie savo ir kitus rajonus. Žaidimas kviečia tapti kaimynijų paslapčių atradėjais ir leistis į naujų vietų ir patirčių medžioklę. Įdomūs faktai ir užduotys paskatins atidžiau dairytis paslėptų detalių net gerai pažįstamame rajone. Žaisti smagiausia 2-5 žmonių grupėje, bet gali būti naudojamas ir individualiai – kaip ir gidas, kurio pagrindą sudaro teksto kortelės.

Žaidimą sudaro:
• Žemėlapis. Jis aprėpia visą žaidimo-gido teritoriją. Žemėlapyje esantys taškai žpildomi žaidimo metu. Kiekvienas taškas turi jam skirtą vaizdo ir teksto kortelę ir numerį.
• Vaizdo kortelės. Tai besikeičiančio rajono foto albumas ir kvietimas aplankyti rajono vietas. Kiekvienai vaizdo kortelei skirtas savo taškas rajono žemėlapyje. Atsitiktiniu būdu ištraukę kelias vaizdo korteles, gaunate vis naujus maršrutus.
• Teksto kortelės. Jose pateikiami faktai apie rajono istoriją, vietas ir elementus. Kiekviena teksto kortelė atitinka vieną ar kelias vaizdo korteles ir sugrupuoja jas pagal temas (pvz. „Mediniai sandėliukai“). Ieškokite teksto kortelių iliustracijų pagal numerius, nurodytus vaizdo kortelėse.

Fiksuok rajono pokyčius

URBINGO unikalumą sudaro ne tik tai, kad jis derina savyje orientacinį žaidimą ir gidą, bet ir tai, jog jis yra skirtas besikeičiantiems miestų rajonams. Pirmasis URBINGO leidimas skirtas medinėms Šnipiškėms. Šis rajonas pasirinktas neatsitiktinai: medinės Šnipiškės išgyvena intensyvių pokyčių periodą, ir nykstanti 19 a. rajono architektūra kartu su savitu gyvenimo būdu ir unikaliais architektūriniais kontrastais, verti plačios publikos dėmesio. Šio žaidimo-gido tikslas – paskatinti aktyvų miestiečių dalyvavimą, ieškant vertingos informacijos apie savo rajoną. Tai yra įrankis, kuris leidžia paversti vizualinę ir tekstinę informaciją apie rajonus aktyviai naudojamu ir nuolat pildomu archyvu.

Prie URBINGO žemėlapio ir kortelių sudarymo galite prisidėti kiekvienas. Jei žinote su šiuo ir kitais rajonais susijusių istorijų ar legendų, turite puikių nuotraukų ir archyvinių vaizdų – pasidalinkite su mumis, ir tokiu būdu prisidėkite prie savo rajonui skirto URBINGO žaidimo-gido vystymo. Savo idėjomis, nuotraukomis ir rajonų istorijomis dalinkitės URBINGO facebook puslapyje.

Kaimynų diena ir Kultūros naktys: Urbingo testavimas ir premjera

Šnipiškiečiai Urbingo žaidimą išbandė jau trejus metus vykstančios Kaimynų iškylos metu. Dalis rajonų gyventojų puikiai pažįsta savo gatvės ir kasdienių maršrutų elementus, tačiau kitose gatvėse esantys objektai dalyvius intrigavo.

Birželio pabaigoje šį žai­di­mą iš­ban­dė „Kul­tū­ros Nak­ties“ ren­gi­nių ieš­ko­to­jai: su­da­ly­va­vo 27 ko­man­dos. Di­džio­ji da­lis žai­džian­čių po me­di­nių Šni­piš­kių gat­ves ir kie­mus klai­džio­jo pir­mą kar­tą. „Kai į to­kį ra­jo­ną pa­ten­ki, kaip į žai­di­mo te­ri­to­ri­ją, nie­kas ne­atro­do pa­vo­jin­ga – at­virkš­čiai – jaus­mas toks, tar­si vaikš­čio­tum po žai­di­mų par­ką“, – sa­vo pir­muo­ju įspū­džiu iš­ban­džius „Ur­bin­go“ da­li­no­si so­cia­li­nių ino­va­ci­jų kū­rė­jas iš Hel­sin­kio Jaak­ko Blom­berg. Šį kartą į žaidimą įtraukėme trečdalį medinių Šnipiškių teritorijos.

Didysis Urbingo žaidimas

Liepos 24 d. buvo organizuotas Didysis Urbingo žaidimas – į kurį įtraukiama visa medinių Šnipiškių teritorija. Žaidimo kortelės traukiamos burtų būdu, todėl lengviausias maršrutas užtruko apie 50 minučių, o sudėtingesnis – iki dviejų valandų.

Apsilankė ir LRT “Labas rytas” komanda (žurnalistė Ieva Balsiūnaitė + operatorius Gediminas Zalieckas):
Reportažas apie pirmąją Urbingo versiją, skirtą unikaliam ir sparčiai besikeičiančiam medinių Šnipiškių rajonui – su kelių žaidėjų komentarais ir paties žaidimo epizodais! Nuo 29:45.

22 komandos, 67 dalyvių, 54 atrastos Šnipiškių vietos! Tarp dalyvių buvo ir Šnipiškių gyventojų, kurie subūrė savo komandas. Tačiau didžioji dalis dalyvių atvyko iš kitų Vilniaus rajonų – Lazdynų, Fabijoniškių, Žirmūnų, Karoliniškių. Išbandę žaidimą, siūlė sukurti jų rajonams skirtas “Urbingo” versijas.

………………………………………………………………….
The game was developed in the framework of Inside views project, which aims to strengthen links between social, cultural, and educational institutions and to promote respect of the cultural diversity by valorising the heritage in its own diversity on local, regional and national levels, and has been funded with support from the European Commission.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. Grundtvig yra mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
………………………………………………………………….
URBINGO: press / spauda
• Lietuvos žinios: Šnipiškėms sukurtas žaidimas-gidas, 2o15 o6 28
• IVilnius: Šnipiškėms skirtas žaidimas-gidas „URBINGO“ kviečia tapti miesto atradėjais, 2o15 o6 29
• Made in Vilnius: Šnipiškėms skirtas žaidimas-gidas „Urbingo“ kviečia tapti miesto atradėjais, 2o15 o6 29
• Pilotas.lt: Miesto istorijų medžioklė: pirstatytas Šnipiškių žaidimas-gidas Urbingo, 2o15 o6 29
• Antakalnio būstas: Pristatytas pirmasis gyvenamajam rajonui skirtas žaidimas-gidas, 2o15 o6 29
• Žirmūnų būstas: Šnipiškėms skirtas žaidimas-gidas “Urbingo” kviečia tapti miesto atradėjais, 2o15 o6 29
• Lietuvos žinios: Šnipiškėse vyks didžiausias „Urbingo“ žaidimass, 2o15 o7 21
………………………………………………………………….
Urbingo Didysis žaidimas